PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016
(Thực hiện từ ngày 24/8/2015)

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn

Năm học 2015-2016

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

TC

ĐH

1

Ngô Thị

Ninh

07/10/1977

 

 

x

ĐH tiểu học

Hiệu trưởng

 

2 tiết

 

2

Phạm Thị

10/12/1975

 

 

x

ĐH tiểu học

P.hiệu trưởng

 

4 tiết

 

3

Nguyễn Ngọc

Ánh

12/10/0977

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 5

TT tổ 4-5

17 tiết

 

4

Lê Thị Kim

Lương

04/05/1986

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 3

 TT tổ 2-3

17 tiết

 

5

Trần Thị Thanh

Xuân

25/9/1984

 

x

 

CĐ tiểu học

CN lớp 1

 TT tổ 1

17 tiết

 

6

Nguyễn Thị

Tâm

01/03/1983

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 1

 

20 tiết

 

7

Nguyễn Thị Thu

Nguyệt

15/8/1989

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 1

TP tổ 1+ Thư ký hội đồng

 18 tiết

 

8

Khổng Thị

Hoà

8/9/1970

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 4

 CTCĐoàn

17 tiết

 

9

Nguyễn Thị Hải

30/05/1979

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 2

 

20 tiết

 

10

Nguyễn Minh

Phượng

22/10/1979

 

x

 

CĐ tiểu học

CN lớp 2

 TP tổ 2-3

20 tiết

 

11

Vũ Thị

Xuân

28/7/1988

 

 

 

CĐ tiểu học

CN lớp 3

 

20 tiết

Hợp đồng

12

Đỗ Thị

Hường

12/3/1987

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 3

 

20 tiết

 

13

Nguyễn Thị

Thu

17/02/1990

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 4

 

20 tiết

Hợp đồng

14

Trần Kim

Sang

27/02/1993

 

x

 

CĐ tiểu học

CN lớp 4

 

20 tiết

Hợp đồng

15

Nguyễn Thanh

Hương

21/07/1980

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 5

TP tổ 4-5

20 tiết

 

16

Lã Thị Bích

Hạnh

22/10/1960

 

x

 

ĐH tiểu học

Dạy buổi 2

 

23 tiết

 

17

Đỗ Thị Thu

Hường

19/05/1979

 

 

x

ĐH Ngoại ngữ

Dạy tiếng Anh

 

20 tiết

Dạy đội tuyển TA khối 4

18

Võ Thị Hồng

Phương

07/8/1978

 

 

x

ĐH Ngoại ngữ

Dạy tiếng Anh

 

20 tiết

Dạy đội tuyển TA khối 5

19

Nguyễn Thị

Sen

14/06/1980

 

 

x

ĐH Mĩ thuật

Dạy Mĩ thuật

 

23 tiết

 

20

Nguyễn Thị Hồng

Thoan

15/10/1987

 

x

 

CĐ Âm nhạc

Dạy Âm nhạc

BTĐ TN

 

Nghỉ thai sản từ tháng 7/2015

21

Nguyễn Thị Hải

Yến

19/12/1979

 

x

 

CĐ Âm nhạc

Dạy Âm nhạc

 TPTĐ

7 tiết

 

22

Lương Thanh

Nga

23/01/1986

 

 

x

ĐH TDTT

Dạy thể dục

 

23 tiết

 

23

Ninh Thị Thùy

Liên

26/8/1990

 

x

 

CĐ tiểu học

Dạy buổi 2

 

20 tiết

 Hợp đồng

24

Lê Thị Thùy

Anh

27/11/1986

 

 

x

Đại học

Kế toán + Văn thư

 

 

 

25

Nguyễn Thị

Dương

25/09/1982

 

 

x

ĐH CNTT

Văn thư + Hành chính tin

TT tổ VP 

 

 

26

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

2/1/1989

 

x

 

CĐ Thiết bị - Thư viện

Thư viện – Thiết bị

 

 

 

27

Ngô Thị

Nguyệt

29/02/1966

x

 

 

TC kinh tế

Thủ quỹ  – Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Thị Ninh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu