PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017
(Thực hiện từ ngày 06/9/2016)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn

Năm học 2015-2016

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

TC

ĐH

1

Ngô Thị Ninh

07/10/1978

 

 

x

ĐH tiểu học

Hiệu trưởng

 Bí thư chi bộ

2 tiết

 

2

Phạm Thị Hà

10/12/1975

 

 

x

ĐH tiểu học

P.hiệu trưởng

 P.Bí thư chi bộ

4 tiết

 

3

Ninh Thị Thùy Liên

26/8/1990

 

x

 

CĐ tiểu học

CN lớp 1A

 

20 tiết

 GVHĐ

4

Nguyễn Thị Tâm

01/03/1983

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 1B

TP tổ 1

20  tiết

 

5

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

15/8/1989

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 1C

TT tổ 1+ Thư ký hội đồng

17 tiết

 

6

Trần Thị Thanh Xuân

25/9/1984

 

x

 

CĐ tiểu học

 

 

 

Nghỉ TS từ 17/7/2016

7

Khổng Thị Hoà

8/9/1970

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 2A

 CTCĐoàn

17 tiết

 

8

Nguyễn Thị Hải Lý

30/05/1979

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 2B

 

20 tiết

 

9

Nguyễn Minh Phượng

22/10/1979

 

x

 

CĐ tiểu học

CN lớp 2C

 TP tổ 2-3

20 tiết

 

10

Lê Thị Kim Lương

04/05/1986

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 3C

TT tổ 2-3

17 tiết

 

11

Trần Kim Sang

27/02/1993

 

x

 

CĐ tiểu học

CN lớp 4A

 

20 tiết

Hợp đồng

12

Vũ Thị Xuân

28/7/1988

 

 

 

CĐ tiểu học

CN lớp 4B

 

20 tiết

Hợp đồng

13

Đỗ Thị Hường

12/3/1987

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 4C

 

20 tiết

 

14

Nguyễn Ngọc Ánh

12/10/0977

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 5A

TT tổ 4-5

17 tiết

 

15

Nguyễn Thanh Hương

21/07/1980

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 5B

TP tổ 4-5

20 tiết

 

16

Đỗ Thị Thu Hường

19/05/1979

 

 

x

ĐH Ngoại ngữ

Dạy tiếng Anh

 

23 tiết

BDHS năng khiếu TA khối 4

17

Võ Thị Hồng Phương

07/8/1978

 

 

x

ĐH Ngoại ngữ

Dạy tiếng Anh

 

23 tiết

BDHS năng khiếu TA khối 5

18

Nguyễn Thị Sen

14/06/1980

 

 

x

ĐH Mĩ thuật

Dạy Mĩ thuật

 

23 tiết

 

19

Nguyễn Thị Hồng Thoan

15/10/1987

 

x

 

CĐ Âm nhạc

Dạy Âm nhạc

BTĐ TN

23 tiết

 

20

Nguyễn Thị Hải Yến

19/12/1979

 

x

 

CĐ Âm nhạc

Dạy Âm nhạc

 TPTĐ

7 tiết

 

21

Lương Thanh Nga

23/01/1986

 

 

x

ĐH TDTT

Dạy thể dục

 

23 tiết

 

22

Lê Thị Thùy Anh

27/11/1986

 

 

x

Đại học

Kế toán + Văn thư

 

 

 

23

Nguyễn Thị Dương

25/09/1982

 

 

x

ĐH CNTT

Thiết bị + HC tin

TT tổ VP 

 

 

24

Nguyễn Thị Ngọc Mai

2/1/1989

 

x

 

CĐ Thư viện

Thư viện

 

 

 

25

Ngô Thị Nguyệt

29/02/1966

x

 

 

TC kinh tế

Thủ quỹ  – Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Ngô Thị Ninh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu