PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023-2024


Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Người ký Nơi nhận văn bản
(1) (2) (3) (4) (5)
446/QĐ-THNVC 01/09/2023 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu Hiệu trưởng CBGVNV
449/QĐ-THNVC 01/09/2023

Quyết định Về phân công nhiệm vụ giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ

Hiệu trưởng  CBGV,NV
456/QĐ-THNVC 05/09/2023 Quyết định phân công cán bộ, nhân viên tham gia trực tiếp quản lý công tác bán trú Hiệu trưởng CBGV,NV
458/QĐ-THNVC 05/09/2023 QĐ phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện kế hoạch dạy Tin học tự chọn ngoài giờ chính khóa Hiệu trưởng PGD, CBGV,NV

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu