Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo


Trường TH Nguyễn Văn Cừ trân trọng thông báo thời gian vào lớp năm học 2018-2019:

- Giờ mùa hè: Sáng: Từ 6giờ 45' đến 10 giờ 15'; Chiều: Từ 13 giờ 45' đến 16giờ 15' (trong đó có 15 phút ôn bài đầu giờ).

- Giờ mùa đông: Sáng: Từ 7 giờ 15 đến 10 giờ 30'. Chiều: Từ 13 giờ 40' đến 16 giờ 10' (trong đó có 15 phút ôn bài đầu giờ).

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu