Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Thực hiện công văn số 894/PGD&ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, sáng nay, ngày 29 tháng 9 năm 2017 Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.


Bà Ngô Thị Ninh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

          Nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề hưởng ứng Chiến dịch là "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững" nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong tiến trình phát triển của đất nước, tôn vinh những giá trị của thiên nhiên đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của bảo vệ môi trường sống, chủ động khắc phục những khó khăn, thách thức về ô nhiễm môi trường tại các khu vực, ngăn chặn sự gia tăng về tốc độ ô nhiễm, suy thoái môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn hóa, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hưởng ứng chiến dịch

          Ngoài ra nhà trường còn tuyên truyền vào các giờ chào cờ ngày thứ hai, các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa, các buổi tuyên truyền phát thanh măng non và tích hợp trong các tiết học…; Tiếp tục tăng cường công tác tổ chức và duy trì có hiệu quả chiến dịch đã đề ra. Quán triệt cán bộ, nhà giáo và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định đã ban hành.     

           Thông qua tuyên truyền và các việc làm cụ thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường TH Nguyễn Văn Cừ nâng cao ý thức giáo dục bảo vệ môi trường và có hành động đẹp để bảo vệ môi trường sống xung quanh và tuyên truyền tới gia đình, cộng đồng dân cư biết bảo vệ môi trường sống.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trồng cây hưởng ứng chiến dịch

Hình ảnh khai thông cống rãnh

Hình ảnh học sinh hưởng ứng chiến dịch

Hải Yến


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu