Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Người ký Nơi nhận văn bản Đơn vị, người nhận bản lưu Số lượng bản Ngày chuyển Ký nhận Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
298/KH-THNVC 10/08/2020 Kế hoạch phụ đạo học sinh rèn luyện trong hè kiểm tra lại năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV VT 2 10/08/2020    
301/KH-THNVC 14/08/2020 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV VT 2 14/08/2020    
305/KH-THNVC 20/08/2020 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 20/08/2020    
313/KH-THNVC 27/08/2020 Kế hoạch khai giảng năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 27/08/2020    
316/KH-THNVC 29/08/2020 Kế hoạch Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2020-2021 tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ  Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 29/08/2020    
323/KH-THNVC 01/09/2020 Kế hoạch tổ chức chương trình phát thanh măng non năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, HS VT 2 01/09/2020    

 

327/KH-THNVC 04/09/2020 Kế hoạch Thực hiện công khai trong hoạt động Trường TH Nguyễn Văn Cừ theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 04/09/2020    
341/KH-THNVC 14/9/2020 Kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo thực hiện Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ GDĐT Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 14/9/2020    
342/KH-THNVC 14/9/2020 Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi năm 2020 Hiệu trưởng CB, GV, NV VT 2 14/9/2020    

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu